Referencie

Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Nafta a.s.
Pozagas a.s
Moravské naftové doly a.s.
Orange a.s.
Start automation s.r.o.
Art-Ex s.r.o.  
Scholl & Kovo-Halla s.r.o.
Com - klima s.r.o.
Montpetrol s.r.o.
RWE Gas Storage, s.r.o.
Ewals Cargo Care spol. s r. o.
Opera JET a.s.
Elektromont servis Brno, spol.s r.o.
ZSE a.s.
DIOS s.r.o.
VW a.s.
IKEA industry Slovakia s.r.o.,
odštepný závod Malacky Flatline
Pepsi-Cola SR, s.r.o.
POSS-SLPC  s.r.o.
Ústredný kontrolný a skušobný ústav poľnohospodárský
Vojenské lesy a majetky SR
Sisecam Automotive Slovakia s.r.o.
MZT s.r.o.
 
 
 

 

Rýchlosť zaručená
99% šťastie klientov
5 rokov záručná doba
Špičkové spracovanie
Len najlepšie značky