Montáž kazetovej klimatizácie - B


386,10 € s DPH

Špecifikácia

Popis

Štandardná montáž kazetovej klimatizácie zahŕňa montáž vnútornej a vonkajšej jednotky v bežných podmienkach.

Montáž vykonávajú vyškolený pracovníci s odborným vzdelaním.

Montáž zahŕňa :

■ Montáž vnútornej jednotky

■ Montáž vonkajšej jednotky na nástennú konzolu (bez použitia plošiny)

■ Vytvorenie jedného stavebného otvoru pre prepojenie potrubia medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou 

■ Zapojenie medeného potrubia za pomoci špeciálneho náradia na vonkajšiu a vnútornú jednotku

■ Zapojenie elektrickej kabeláže pre napájanie vnútornej jednotky do vzdialenosti 3 m od vnútornej jednotky

■ Úprava stavebného otvoru montážnou penou a akrylovým prípadne sanitárnym tmelom

■ Vákuovanie zariadenia a uvedenie do prevádzky s funkčným testom

■ Vysvetlenie vlastností a správnosť používania zariadenia zákazníkovi 

■ Odovzdanie návodu na obsluhu zariadenia a záručný list
 

Popis

Štandardná montáž kazetovej klimatizácie zahŕňa montáž vnútornej a vonkajšej jednotky v bežných podmienkach.

Montáž vykonávajú vyškolený pracovníci s odborným vzdelaním.

Montáž zahŕňa :

■ Montáž vnútornej jednotky

■ Montáž vonkajšej jednotky na nástennú konzolu (bez použitia plošiny)

■ Vytvorenie jedného stavebného otvoru pre prepojenie potrubia medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou 

■ Zapojenie medeného potrubia za pomoci špeciálneho náradia na vonkajšiu a vnútornú jednotku

■ Zapojenie elektrickej kabeláže pre napájanie vnútornej jednotky do vzdialenosti 3 m od vnútornej jednotky

■ Úprava stavebného otvoru montážnou penou a akrylovým prípadne sanitárnym tmelom

■ Vákuovanie zariadenia a uvedenie do prevádzky s funkčným testom

■ Vysvetlenie vlastností a správnosť používania zariadenia zákazníkovi 

■ Odovzdanie návodu na obsluhu zariadenia a záručný list
 

Rýchlosť zaručená
99% šťastie klientov
5 rokov záručná doba
Špičkové spracovanie
Len najlepšie značky